ReadyPlanet.com

dot


  [Help]
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson
หมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP
หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Samsung
เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ Epson
เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ HP
เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ Samsung
เครื่องถ่ายเอกสาร
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
อะไหล่
เช่าอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพริ้นเตอร์
Projector
แจ้งซ่อม Online
Contact
โปรโมชั่น
dot
dot
เกี่ยวกับเรา

 

The Company

บริษัท แอทออฟฟิศ จำกัด ประกอบธุรกิจให้ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ บริการให้เช่าอุปกรณ์สำนักงาน
และซ่อมบำรุงถึงที่สำหรับหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

มีหลักการดำเนินงานที่แตกต่างจากบริษัทให้เช่าเครื่องใช้สำนักงานทั่วไปคือ

1. ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงานถึงที่
2. ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงานสำหรับสมาชิกรายปี
3. ให้บริการวิเคราะห์หา Solution ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ การออกแบบระบบและการจัดสรรอุปกรณ์ทั้งหมด เรามีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยเราจะเข้าไปสำรวจเพื่อ “การประเมิน” (Assessment)
• ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการจัดการเอกสารขององค์กร 
• การตรวจสอบ (Audit) การใช้งานแต่ละเครื่องว่ามีการใช้งานที่คุ้มค่าแล้วหรือไม่ 
• สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
• จัดกระบวนการจัดการเอกสาร Document Process ณ ปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร 
4. จัดหาวางระบบ Office Automation เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร พริ้นเตอร์และแฟกซ์ในองค์กรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

AT OFFICE‘s Mission

"We Grow to TOGETHER"

 

AT OFFICE‘s Goals

 

1. เป็นผู้สร้างสรรคืและริเริ่มกลยุทธืการตลาดใหม่ๆ ในธุรกิจนี้ตลอดเวลา
2. เป้นผู้มีส่วนแบ่งการตลาด ติดอันดับ 1 ใน 10 ในธุรกิจนี้ในเวลา 5 ปี
3. ขยายสาขาให้ได้ 10 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท
4. สร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจภายในระยะเวลา 5 ปี

 

Business Strategies

 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบผลสำเร็จมีดังต่อไปนี้

1. การมีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างพอเพียง (ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลมาสนับสนุน – รายละเอียดใน Operation Plan)
2. การมีสินค้าคุณภาพดี และมีความรวดเร็วในการให้บริการ (ใช้โทนเนอร์และอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้เท่านั้น และควบคุมเวลาการให้บริการ – รายละเอียดใน Marketing Plan)
3. การมีฐานสมาชิกจำนวนมาก (ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด - รายละเอียดใน Marketing Plan)
4. การบริการที่ตรงใจลูกค้า (Integrated Plans)
5. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Human Resource Plan)
6. การมีพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องของสินค้าเป็นอย่างดี (Human Resource Plan)

 

Key Success Factors

 

องค์ประกอบที่ทําให์บริษัทฯ มั่นใจในความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้

- ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ที่สำคัญคือช่วยในการประเมินผล ควบคุมและวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดต้นทุนหลักคือต้นทุนเงินเดือนและการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล (ดูรายละเอียดใน Operation Plan)
- ระบบการบริหารบุคลากรแบบมืออาชีพ เน้นการวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถและความคิดเห็นแบบ Bottom-Up รวมทั้ง Style การทำงานแบบ Aggressive ของผู้บริหารและพนักงาน จะทําให้บริษัทเข้าถึงลูกค้้าได้สูงสุดและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว (ดูรายละเอียดใน Human Resource Plan)
- ระบบบริหารแบบสาขา ทำให้มีการกระจายความเสี่ยงและลดต้นทุน
- ระบบการบริหารแบบบริการถึงสถานที่ ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าและลดการสูญหายของอุปกรณ์สำนักงานได้มากเพราะสามารถติดตามลูกค้าได้ง่าย
- ระบบการให้บริการและรับประกันคุณภาพสินค้า โดยจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทันทีเมื่อได้รับการร้องเรียน ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯ ไปภายในตัว โดยระบบคอมพิวเตอรืของบริษัทฯจะสามารถตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ขึ้นบ่อยกับลูกค้ารายเดิม บริษัทฯ อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาของลูกค้ารายนั้น
- ระบบการบริหารแบบ Proactive ทั้งแบบให้บริการวิเคราะห์หา Solution ต่างๆ
- ให้บริการซ่อมบำรุงถึงสถานที่ (delivery) และการนำเสนอสินค้าตามสถานที่บริษัทลูกค้า และทางโทรศัพท์ (Telemarketing) จะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าและเพิ่มยอดการใช้บริการที่มากกว่า

 

องค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นจะทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด
(มากกว่บริษัทให้เช่าเครื่องใช้สำนักงานทั่วๆไป) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างผลตอบแทน
ได้ในระดับที่น่าพอใจแบบต่อเนื่อง